Aktualności

Z życia parafii

Życzenia Wielkanocne

Paschalne Święta Wielkanocne są wyjątkowym czasem dla nas wierzących w Chrystusa, który stał się barankiem ofiarnym.
Jego ofiara wyjednała nam usprawiedliwienie i otworzyła bramy Nieba.
Niech drogi życiowe prowadzą Was, drodzy Parafianie i Goście, do źródła duchowego życia. Tym źródłem są sakramenty Kościoła. Chrystus Zmartwychwstały jest w nich obecny i dotyka naszych serc. Jako wspólnota wierzących wzrastajmy w Miłości Bożej udzielonej nam przez Chrystusa.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy wielu łask Bożych. Niech Duch Święty umacnia Wasze dobre pragnienia i objawia prawdę o Zmartwychwstałym Synu Bożym

Życzą Duszpasterze

.