Pogrzeb katolicki

DO KANCELARII PRZYNOSIMY ZE SOBĄ:

  • akt zgonu z USC.

  • Karta zgonu od lekarza.

  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyktu jeśli zgon nastąpił poza parafią lub szpitalu (wystawia je kapelan szpitala). Forma pogrzebu ustalana jest zgodnie z prawem kościelnym.

  • Jeśli grób znajduje się na terenie parafialnego cmentarza, to rodzinna powinna skontaktować się z pracownikiem Stanisławem Stankiewiczem.
  • Przy parafii znajduje się chłodnia i kaplica pożegnań. Kontakt tel.606119721