"Ja jestem dobrym pasterzem.
Dobry pasterz daje życie swoje za owce."
                                            J 10, 11

"Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził
z ziemi egipskiej, z domu niewoli."
                                                           Pwt 5,6

"Najświętsza Rodzino,
patronko i opiekunko wszystkich rodzin - wspomagaj nas"

(..)„Niewiasto, oto syn Twój”
„Oto Matka twoja”

"Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił."
                                           (Mt 27,46b)

W dniu dzisiejszym Tryptyk Miłosierdzia nawiedza:

Nie rozumiem, jak można nie ufać Temu, który wszystko może; z Nim wszystko, a bez Niego – nic. On Pan, nie pozwoli i nie dopuści zawstydzenia dla tych, którzy całą ufność swoją w Nim położyli (Dz. 358).

 

Fragment z Dzienniczka św.Siostry Faustyny nr. 358

Aktualności

7 Kwi
2 Kwi
"Niech wszechmoc Miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym, niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem"    ...
Czytaj więcej

Nabożeństwa Pasyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych

Droga Krzyżowa dla dzieci – środa godz. 17.00

Droga Krzyżowa dla dorosłych – piątek godz. 17.00

 

Droga Krzyżowa dla Młodzieży – piątek godz. 19.00

Gorzkie Żale z nauką pasyjną – niedziela godz. 17.00