Aktualności

Z życia parafii

Lista kandydatów do Rady Parafialnej

W niedzielę 3 grudnia głosowanie, podczas którego oddajemy głos na dwie osoby, zaznaczając na liście krzyżykiem w wyznaczonym miejscu swój wybór.

Lp. Nazwisko i Imię
1. Czubowska Dorota
2. Czubowski Andrzej
3. Dąbek Anna
4. Dymińska Barbara
5. Fryczkowska Bożena
6. Gardias Beata
7. Grzechnik Tadeusz
8. Kęska Janusz
9. Kłosowska Irena
10. Kobus Kinga
11. Kraszewski Tomasz
12. Marek Staniak
13. Misztal Alina
14. Mokrzycka Anna
15. Niedochodowicz Renata
Lp. Nazwisko i Imię
16. Niziołek Urszula
17. Rodoś Bartosz
18. Rozdoba Agata
19. Rozdoba Piotr
20. Siedlecka Katarzyna
21. Siedlecki Tomasz
22. Skomra Małgorzata
23. Szaniawski Henryk
24. Szymańska Irena
25. Śliwczyński Stefan
26. Toczek Janina
27. Urbanek Małgorzata
28. Wawerski Janusz
29 Wojewoda Tadeusz
30. Wojtowicz Ewa
31. Wójtowicz Zbigniew