Konferencja „Współczesnych zagrożeń wiary”

W dniu 6 września tj. piątek o godz. 19.00 będziemy gościli w naszej parafii znakomitego prawnika pana prof. Przemysława Czarnka wykładowcę KUL i wojewodę lubelskiego, który będzie jednym z prelegentów konferencji dotyczącej „Współczesnych zagrożeń wiary”. W kontekście obecnych wydarzeń społecznych w Polsce i na świecie problematyka konferencji jest niezwykle ważna i aktualna wobec czego serdecznie już dziś zapraszamy do jej wysłuchania. Spotkanie w sali teatralnej naszego kościoła.