Opłaty za:

  • Nabycie prawa do placu.
  • Pokładne
  • Wymurowanie grobu
  • Wjazd na cmentarz

 Należy dokonać w kancelarii parafialnej w godzinach: codziennie od 9:00 - 11:00, 16:00 -18:00
z wyjątkiem środy, niedzieli, świat i uroczystości oraz w sobotę od  9:00-11:00
Za pomocą przelewu bankowego na nr BANK PEKAO BP I/O Puławy
48 1020 3219 0000 9102 0056 4740  w tytule przelewu proszę podać: Sektor, Rząd i Pole Grobu.