Skip to content

Document Header

Wprowadzenie nowego ks.Proboszcza

Wprowadzenie nowego ks.Proboszcza published on

We wtorek, 2 sierpnia na Mszy Św. o godz. 18.00 pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika, odbyła się uroczystość urzędowego wprowadzenie nowego Proboszcza Ks. Kan. Krzysztofa Krakowiaka. Uroczystość zgromadziła wielu Kapłanów na czele z Ks. Dziekanem Dekanatu Puławskiego, Parafian jak również Gości. We Mszy Św. uczestniczyli Prezydenci Chełma i Puław, Parlamentarzyści, jak również duża delegacja z Parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie, wśród których nasz obecny Proboszcz pracował przez ostatnie lata.

Poświęcenie tablicy pamiątkowej.

Poświęcenie tablicy pamiątkowej. published on

Wielką niespodzianką dla odchodzącego ks. Proboszcza było pojawienie się w Ogrodzie Biblijnym, tablicy upamiętniającej czas budowy ogrodu i lata sprawowania posługi proboszczowskiej. Na zakończenie Mszy św. pożegnalnej Przewodniczący Rady Parafialnej poprosił o jej poświęcenie, co też miało miejsce.

Pożegnanie ks. Proboszcza i ks. Tomasza Musieja.

Pożegnanie ks. Proboszcza i ks. Tomasza Musieja. published on

W niedzielę 10 lipca podczas Mszy św. dziękowaliśmy za posługę w naszej parafii ks. Proboszcza Andrzeja Sternika, który posługiwał 6 lat w parafii, oraz ks. Tomasza Musieja- wikariusza, którego posługa trwała 5 lat. Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz, a kazanie wygłosił ks. Marcin Socha. Kościół wypełnił się licznie zgromadzonymi wiernymi, którzy przybyli pożegnać swych kapłanów. Na zakończenie Mszy św. słowa życzeń i pożegnań złożyło wiele osób, począwszy od Prezydent Miasta Puławy Pani Ewy Wójcik, poprzez przedstawicieli grup parafialnych, Radę Parafialną, ks. dziekana Ryszarda Gołdę. Zakończył ks. Marcin Socha- wikariusz sprawujący funkcję zastępcy proboszcza. Następnie ks. Tomasz podziękował Bogu i ludziom za pięć lat posługi. Czas przemówień zakończył ks. Proboszcz, dziękując wszystkim za wszystko, przepraszając, prosząc o modlitwę i zapraszając do Chełma. Nie zabrakło radości ewangelicznej oraz łez wzruszenia i po ludzku smutku z rozstania. Na zakończenie kapłani udzieli błogosławieństwa, a ks. Proboszcz poprosił by wszyscy parafianie pobłogosławili odchodzących kapłanów.

Prymicja ks. Michała

Prymicja ks. Michała published on

03 lipca Mszę św. o godz. 9.00 jako prymicyjną sprawował nasz nowy wikariusz ks. Michał Sidor- neoprezbiter. Pochodzi on z Parafii św. Królowej Jadwigi w Lublinie. We Mszy św. uczestniczyła siostra ks. Prymicjanta wraz z mężem i dziećmi. Kazanie wygłosił ks. proboszcz Andrzej Sternik. Na zakończenie było błogosławieństwo prymicyjne z nałożeniem rąk i wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe obrazki.

Primary Sidebar

Secondary Sidebar